Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PUTA DESIGN !

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA PUTA DESIGN.

Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng các trang web của PUTA DESIGN (“Dịch vụ”) được đặt tại www.putadesign.vn (“Trang web”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung của Thỏa Thuận và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Công ty TNHH Puta Design.

PUTA DESIGN có thể chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải cập nhật bản chỉnh sửa trên Trang Web, và có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Việc thay đổi này có thể có hoặc không được thông báo cụ thể cho bạn, do đó, bạn nên đọc Thỏa Thuận này khi truy cập Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web, dịch vụ của PUTA DESIGN.

ĐIỀU 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ PUTA DESIGN cung cấp bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và các ứng dụng web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi PUTA DESIGN, cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web sau đây gọi tắt là “Ứng dụng web PUTA DESIGN”.
Người dùng / khách hàng của Trang web và Ứng dụng web PUTA DESIGN sẽ được gọi là “bạn”. Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web khác mà bạn tạo ra thông qua Trang web.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

2.1 Để sử dụng dịch vụ, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà PUTA DESIGN có liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ và cam kết bảo đảm từ đủ 13 tuổi trở lên.

2.2 Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng Ứng dụng web PUTA DESIGN và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi PUTA DESIGN (“Trang web thành viên”). Mọi nội dung cài đặt hoạt động của bạn, PUTA DESIGN không có trách nhiệm phê duyệt, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.

2.3 Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí của bạn.

2.5 Trang web và Ứng dụng web PUTA DESIGN được cấp phép bởi chủ sở hữu PUTA DESIGN, Công ty TNHH Puta Design trụ sở tại Số 7 Chung Cư Ngô Gia Tư – P.Tân Lập –  TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Giấy phép này bắt buộc tuân theo các Điều khoản của chính sách này.

2.6 PUTA DESIGN có quyền, tùy theo quyết định của mình, chấm dứt tài khoản của bạn và truy cập của bạn đến các Trang web, các Ứng dụng web PUTA DESIGN và Dịch vụ; hoặc bất kỳ phần nào để loại bỏ hoặc chặn truy cập tới bất kỳ Trang web Thành viên; hoặc nội dung bất kỳ của người dùng ở bất kỳ thời điểm nào. PUTA DESIGN không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này của PUTA DESIGN đồng thời PUTA DESIGN cũng sẽ không có Thông báo cho từng trường hợp.

2.7 Các Trang web hoặc các trang web thành viên mà Người dùng tạo ra có thể chứa dịch vụ thông báo, khu vực trao đổi thông tin, nhóm tin, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân và thương mại, lịch, bưu thiếp, và / hoặc phương tiện nhắn tin hoặc các phương tiện thông tin khác được thiết kế để cho phép bạn hoặc người khác có thể giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”), bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tương tác chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn phù hợp với các Chính sách Nội dung, các Điều khoản và pháp luật hiện hành.

2.8 Người dùng chịu trách nhiệm nội dung và rủi ro với các thông tin giao dịch, nội dung trao đổi với người dùng của Trang Web thành viên.

2.9 Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác tồn tại giữa bạn và PUTA DESIGN.

ĐIỀU 3. CÁC HÀNH VI CẤM THỰC HIỆN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến tài liệu có nội dung khiêu dâm, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.

3.2 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu có mục đích gây nên sự thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục / giới tính.

3.3 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu tạo thành một mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

3.4 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu mạo danh hoặc có ý định mạo danh người khác mà chúng có thể được dùng để đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người khác.

3.5 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư và / hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng các quyền đó. Bạn không được tiết lộ thông tin riêng tư của các cá nhân, đơn vị khác mà không được phép của các bên liên quan.

3.6 Bạn sử dụng dịch vụ có chứa nội dung cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web Thành viên.

3.7 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin có chứa virus, phần mềm độc hại, mã độc hại, tập tin lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính khác.

3.8 Bạn sử dụng dịch vụ cho việc truyền tải của thư rác và / hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và / hoặc âm mưu lừa đảo.
3.9 Bạn sử dụng dịch vụ để tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Ứng dụng web PUTA DESIGN và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

3.10 Bạn sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả email, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.

3.11 Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ thông tin trái phép mang tính riêng tư, bí mật và cá nhân về những người khác.

3.12 Bạn tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu được sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc để đề xướng các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.

3.13 Bạn sử dụng dịch vụ để tải lên các tài liệu, tập tin mà PUTA DESIGN phục vụ cho nội dung của website của bạn được tạo ra từ Ứng dụng web PUTA DESIGN.

3.14 Bạn có hành động gian lận hoặc bất kỳ hành vi nào quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này trên các trang web liên kết của PUTA DESIGN hoặc của một bên thứ ba bất kỳ mà PUTA DESIGN có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của PUTA DESIGN.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PUTA DESIGN

4.1 PUTA DESIGN có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm quy định tại Điều 3 khi phát hiện các thông tin này.

4.2 Có quyền chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, và/ hoặc xóa các nội dung của bạn và / hoặc báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền mà PUTA DESIGN có hoặc không thông báo cho bạn khi bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.

4.3 PUTA DESIGN không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác.

4.4 PUTA DESIGN không chịu trách nhiệm bảo đảm về nội dung trên trang web thành viên với bất kỳ người dùng nào hoặc các thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trên trang web thành viên hoặc liên quan giữa các người dùng của PUTA DESIGN;

4.5 PUTA DESIGN có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên Trang web thành viên, Ứng dụng Web của PUTA DESIGN vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn

4.6 PUTA DESIGN có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web, Trang web Thành viên và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Tương tác; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ Trang web Thành viên hoặc các nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do.

4.7 PUTA DESIGN cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (a) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (b) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (c) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của PUTA DESIGN, người sử dụng và công chúng.

4.8 PUTA DESIGN không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khi kết nối với Trang web Thành viên hoặc các bên thứ ba điều hành Trang web Thành viên, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

4.9 PUTA DESIGN không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy ở bất kỳ Dịch vụ tương tác hoặc Trang web Thành viên nào. PUTA DESIGN không có trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dịch vụ Tương tác và bất kỳ hành động nào gây nên hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Tương tác hoặc việc sử dụng dịch vụ trên Trang web Thành viên khác.

4.10 PUTA DESIGN có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. PUTA DESIGN không bảo đảm rằng Trang web, Dịch vụ, Ứng dụng web PUTA DESIGN hoặc những Trang web Thành viên sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc các hoạt động của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.

ĐIỀU 5. CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Trang web và Dịch vụ của PUTA DESIGN là để cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tạo ra và phát triển một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp. PUTA DESIGN tôn trọng các quyền của bạn và không muốn kiểm duyệt bất kỳ văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, video âm nhạc, đồ họa, tin nhắn hoặc các mục hoặc các dữ liệu khác (Gọi chung là “Nội dung”) mà chúng được chứa trong những gì mà bạn đăng tải trên Trang web hoặc trong bất kỳ Trang web Thành viên. Tuy nhiên để cho phép tiếp tục đăng tải các nội dung, PUTA DESIGN đã thiết lập các quy tắc về một số loại nội dung nhất định không được lưu trữ bởi PUTA DESIGN và / hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Ứng dụng web PUTA DESIGN được quy định trong chính sách này (“Chính sách Nội dung”). Những quy định này không tạo ra bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, nhưng có thể chỉ được thi hành bởi PUTA DESIGN.

ĐIỀU 6. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

6.1 Những gì được đăng tải lên Dịch vụ Tương tác có thể bị giới hạn sao chép, sử dụng và / hoặc phổ biến. PUTA DESIGN giữ lại quyền để tạo ra và / hoặc thay đổi những giới hạn về sử dụng và lưu trữ bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Bạn có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó.

6.2 Bạn đồng ý rằng PUTA DESIGN không có trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu hoặc sự thất bại khi lưu trữ Nội dung hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ Tương tác nào được duy trì bởi PUTA DESIGN và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí là của bạn.

6.3 PUTA DESIGN bảo hành kỹ thuật cho bạn trong suốt thời gian sử dụng. Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật hoặc chỉnh sửa website, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

6.4 Bạn đồng ý rằng không gian lưu trữ không giới hạn trong tất cả các gói dịch vụ được mô tả ở dịch vụ PUTA DESIGN, có thể đến một giới hạn không hơn 100,000 tập tin và thư mục cho mỗi một website. Bất kỳ website nào vượt quá giới hạn này sẽ được ban hành một cảnh báo vi phạm và bị đình chỉ nếu không có hành động nào được thực hiện bởi bạn để giảm số lượng của các tập tin và thư mục.

6.5 Bạn đồng ý rằng dịch vụ lưu trữ dành cho các trang web và Ứng dụng web PUTA DESIGN là dịch vụ lưu trữ chia sẻ (share hosting), có thể dẫn đến việc giới hạn tốc độ truy cập hoặc số lượng truy cập trong cùng một thời điểm và có thể dẫn đến việc hoạt động của website bị gián đoạn. Bất kỳ website nào vượt quá giới hạn này sẽ được ban hành một cảnh báo vi phạm và đề nghị chuyển đổi trang web lên hình thức lưu trữ tối ưu hơn, ví dụ: máy chủ ảo (Cloud Server) hoặc máy chủ riêng (server). Bạn đồng ý thanh toán các chi phí liên quan tới việc chuyển đổi này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các lệ phí áp dụng với tất cả  các dịch vụ của PUTA DESIGN một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ sau:

  1. Đến văn phòng của PUTA DESIGN nộp tiền mặt.
  2. Đến văn phòng của bạn thu tiền mặt, chỉ áp dụng cho các DN trong nội thành TP. Nha Trang.
  3. Chuyển khoản cho PUTA DESIGN.

Nếu bạn không thực hiện đúng các điều khoản về thanh toán thì PUTA DESIGN có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng.

ĐIỀU 8. CHÍNH SÁCH HỦY BỎ ĐĂNG KÝ VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

8.1 PUTA DESIGN có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào, khi chúng tôi phát hiện bạn có hành vi vi phạm thỏa thuận sử dụng trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ PUTA DESIGN.

8.2 Bạn vẫn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của bạn thông qua các Dịch vụ trước khi chấm dứt, và việc thực hiện nghĩa vụ của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, thanh toán tất cả số tiền bạn nợ trong quá trình sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và / hoặc Ứng dụng web PUTA DESIGN trước khi chấm dứt hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ.

8.3 Bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí và phụ phí (bao gồm cả phí luật sư) mà PUTA DESIGN có thể phải trả để (1) thu các số tiền bạn nợ theo Thỏa thuận này hoặc (2) để tiến hành thủ tục pháp lý để giải quyết tranh chấp về sự vi phạm của bạn nếu xảy ra.

8.4 Trường hợp đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ cao cấp bởi PUTA DESIGN mà không do lỗi của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn phí phần tín dụng còn lại cho bạn sau khi đã trừ các khoản tín dụng đã được kích hoạt như mã khuyến mãi, phiếu giảm giá, …

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN VỀ TÊN MIỀN

Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà bạn đăng ký. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc đăng ký tên miền của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng trong điều kiện cho phép để liên lạc với bạn trước khi thời gian đăng ký sử dụng tên miền hết hạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để gia hạn đăng ký sử dụng tên miền.

Nếu PUTA DESIGN không thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát tên miền.

PUTA DESIGN có quyền thay đổi giá đăng ký tên miền bất kỳ lúc nào. Bạn không thể hoàn trả lại hoặc đổi tên miền của bạn khi đã tiến hành đăng ký.

ĐIỀU 10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Logo PUTA DESIGN trong trang web của bạn được hiểu là nhận diện thương hiệu của PUTA DESIGN, việc tồn tại logo PUTA DESIGN sẽ đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ được bảo hành trong suốt thời gian của dịch vụ. Ngược lại, khi bạn tự ý gỡ bỏ logo PUTA DESIGN, mà chưa được sự chấp thuận của chúng tôi, có nghĩa là bạn đồng ý rằng chúng tôi không phải có trách nhiệm bảo hành cho trang web của bạn.

ĐIỀU 11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin và yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng gửi về địa chỉ email: info@putadesign.vn hoặc putadesigns@gmail.com

ĐIỀU 12. LUẬT VÀ QUYỀN HẠN

Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ này được các Bên kịp thời thông báo và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được bằng các phương pháp hòa giải, thì Các Bên sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.