Dịch vụ website

Puta Design mang đến dịch vụ website tốt nhất
  1. Trang chủ
  2. Dịch vụ Thiết kế web Nha Trang, Thiết kế web thương hiệu
  3. Bảng giá tên miền tại Puta Design

Bảng giá tên miền tại Puta Design

Quý khách vui lòng xem bảng giá tên miền với giá ưu đãi nhất từ trước đến nay tại Puta Design

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Duy trì hàng năm Tranfer Puta Design Ghi chú
 .com  Miễn phí  275.000 VNĐ  275.000 VNĐ/năm
 .net  Miễn phí  275.000 VNĐ  275.000 VNĐ/năm
 .us  Miễn phí  275.000 VNĐ  275.000 VNĐ/năm
 .biz  Miễn phí  297.000 VNĐ  297.000 VNĐ/năm
 .org/.info  Miễn phí  297.000 VNĐ  297.000 VNĐ/năm
 .tv  Miễn phí  924.000 VNĐ  924.000 VNĐ/năm Tên miền Ti Vi
 .eu  Miễn phí  346.500 VNĐ  346.500 VNĐ/năm Tên miền khu vực Châu Âu, không được phép transfer
 .asia  Miễn phí  440.000 VNĐ  440.000 VNĐ/năm Tên miền khu vực Châu Á
 .me  Miễn phí  671.000 VNĐ  671.000 VNĐ/năm
 .co  Miễn phí  858.000 VNĐ  858.000 VNĐ/năm
 .com.co/.net.co/.nom.co  Miễn phí  495.000 VNĐ  495.000 VNĐ/năm
 .name  Miễn phí  275.000 VNĐ  275.000 VNĐ/năm
 .cc  Miễn phí  836.000 VNĐ  836.000 VNĐ/năm
 .tel  Miễn phí  374.000 VNĐ  374.000 VNĐ/năm
 .mobi  Miễn phí  495.000 VNĐ  495.000 VNĐ/năm
 .in  Miễn phí  572.000 VNĐ  572.000 VNĐ/năm

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Duy trì hàng năm Ghi chú
.vn* 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm  Tên miền cấp 2 VN
.com.vn/.net.vn/.biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ/năm   Tên miền cấp 3 VN
.edu.vn**/.gov.vn***/.org.vn/.info.vn/.pro.vn/.health.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm   Tên miền cấp 3 VN
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm

 

Tôi muốn PutaDesign tư vấn

THIẾT KẾ WEBSITE

Hãy gọi lại cho tôi ngay nhé !

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.