Puta blog

Cập nhật tin tức công nghệ Web

Đưa trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ trong một nốt nhạc

Có lẽ đa phần các tín đồ sử dụng wordpress đã quen với việc dùng trình soạn thảo văn bản cũ, tuy nhiên gần đây WordPress đã update lên phiên bản 5.0 – Với phiên bản này có nhiều cải tiến hơn trước cụ thể là: Trình soạn thảo Gutenberg, vá lỗi bảo mật ở các phiên bản cũ trước đó.

Đưa trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ trong một nốt nhạc

Đưa trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ trong một nốt nhạc

Tuy nhiên với thói quen người dùng sẽ khó thao tác hơn với việc dùng trình soạn thảo Gutenberg này và muốn được trở lại với trình soạn thảo cũ, và với mình cũng rất khó dùng, với thủ thuật này PutaDesign sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào có thể trở lại phiên bản trình soạn thảo cũ chỉ trong 1 nốt nhạc.

Đầu tiên bạn chỉ cần tìm đến file functions.php trong theme bạn đang dùng và copy dòng code này vào cuối trang. Sau đó save lại và quay trở lại trình soạn thảo kiểm tra kết quả.

/**
* Classic Editor.
*/
add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);

Trình soạn thảo TinyMCE

Trình soạn thảo TinyMCE

Chúc mọi người thành công !