Bảng giá thiết kế web chuyên nghiệp

Chọn website
 • Giao diện web
 • Tên miền
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • Email doanh nghiệp
 • Ngôn ngữ
 • Chuẩn mobile
 • Chuẩn SEO
 • Giao thức SSL
 • Thời gian
 • Bảo hành
 • Bàn giao source code
 • Hỗ trợ quảng bá marketing online
 • 0583 512 272
Puta Start
1.900.000 - 3.900.000
 • Giao diện web
  Theo mẫu website dựng sẵn
 • Tên miền
  Tặng tên miền Quốc tế .com, .net
 • Dung lượng lưu trữ
  1.200 MB
 • Băng thông
  50 GB
 • Email doanh nghiệp
  Thiết kế web Nha Trang
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Chuẩn mobile
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chuẩn SEO
  SEO Cơ bản
 • Giao thức SSL
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chức năng
  2 ngày
 • Bảo hành
  1 năm
 • Bàn giao source code
  Thiết kế web Nha Trang
 • Hỗ trợ quảng bá marketing online
  Thiết kế web Nha Trang
 • Liên hệ ngay
Puta Business
7.900.000 - 9.900.000
 • Giao diện web
  Thiết kế theo giao diện yêu cầu
 • Tên miền
  Tặng tên miền Quốc tế .com, .net
 • Dung lượng lưu trữ
  5.000 MB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Email doanh nghiệp
  Thiết kế web Nha Trang
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Chuẩn mobile
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chuẩn SEO
  Chuẩn SEO 100%
 • Giao thức SSL
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chức năng
  10 - 12 ngày
 • Bảo hành
  Vĩnh viễn
 • Bàn giao source code
  Thiết kế web Nha Trang
 • Hỗ trợ quảng bá marketing online
  Thiết kế web Nha Trang
 • Liên hệ ngay
Puta Pro
11.900.000 - 13.900.000
 • Giao diện web
  Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tên miền
  Tặng tên miền .com, .net | .vn, .com.vn
 • Dung lượng lưu trữ
  Không giới hạn
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Email doanh nghiệp
  Thiết kế web Nha Trang
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Trung
 • Chuẩn mobile
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chuẩn SEO
  Tối ưu SEO 100%
 • Giao thức SSL
  Thiết kế web Nha Trang
 • Chức năng
  15 - 20 ngày
 • Bảo hành
  Vĩnh viễn
 • Bàn giao source code
  Thiết kế web Nha Trang
 • Hỗ trợ quảng bá marketing online
  Thiết kế web Nha Trang
 • Liên hệ ngay

Dự án tiêu biểu